عایق تخته چوب پنبه فشرده

عایق حرارتی و انواع آن چیست ؟

عایق حرارتی و انواع آن چیست ؟ عایق حرارتی به ماده ای گفته می شود که مانع از انتقال حرارت از یک محیط به محیط دیگر می شود. گرما همیشه از میحط گرم به محیط سرد منتقل می شود، برای مثال در یک خانه در زمستان گرما از درون به بیرون منتقل می شود و در تابستان به عکس گرمای ... ادامه مطلب