آدرس کارخانه بهفیکس:

مشهدتوس 41، ابتدای منطقه صنعتی نوری

مدیر عامل:

09120550091

واحد فروش:

09150316801

شرکت بهران انرژی در سال 1387 و با انجام تغییرات اساسی در شرکت اطلس پایا شرق و با پشتوانه سال ها تجربه در انجام پروژه های متعدد و با هدف ترویج و گسترش روش های بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و بکارگیری انرژی های جایگزین و ایجاد آسایش در ساختمان منطبق با اساسنامه جدید خود و به منظور حفظ و صیانت از ذخایر ملی نفت و گاز کشور و رساندن آن به نسل های آینده، کمک به کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد رفاه و آسایش صوتی و حرارتی در محیط ساختمان و در نهایت کمک به کاهش هزینه های انرژی خانوار تاسیس گردید.

این شرکت با توجه به ماهیت علمی و اجرایی خود پس از بررسی مصالح و راه کارهای اجرایی متعارف و موجود در بازار ایران و شناسایی بهترین مصالح متناسب با نوع کاربری و روش های اجرایی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف در فنی و حرفه ای و سازمان نظام مهندسی و دانشگاه و ادارات دولتی مرتبط نموده و توانسته خود را به عنوان پیشرو در این صنعت معرفی کند.

عایق کاری حرارتی از سقف نهایی - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری حرارتی از سقف نهایی - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق سقف نهایی
عایق کاری حرارتی از سقف پیلوت - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری حرارتی از سقف پیلوت - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق حرارتی سقف پیلوت
عایق کاری حرارتی از روی پشت بام - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری حرارتی از روی پشت بام - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق حرارتی سقف پشت بام
عایقصوتی کف شناور - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایقصوتی کف شناور - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق صوتی کف شناور
عایق کاری صوتی - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق کاری صوتی - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق صوتی دستگاه ها
عایق سقف سوله عایق حرارتی - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق سقف سوله عایق حرارتی - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق سقف سوله
ایزوگام - شرکت مهندسی بهران انرژی
ایزوگام - شرکت مهندسی بهران انرژی
عایق رطوبتی (ایزوگام)
12+
18

کارشناس متخصص

– اطلاعات بیشتر

20

جایزه دریافتی

– اطلاعات بیشتر

به دنبال خدمات عایق حرارتی و صوتی هستید؟

ما در اینجا برای کمک به شما برای ساختن خانه یا هر نوسازی خانه هستیم

نوشته ها

اخبار، مقالات و جزوات آموزشی

تقدیرنامه ها و افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی

گواهینامه ها

گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی

حضور در همایش ها

گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی

دوره های برگزار شده

گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی