عایق کاری حرارتی از سقف روی پیلوت

عایق کاری حرارتی

عایق کاری از سقف پیلوت

بهتربن محل برای اجرای عایق حرارتی برروی سقف کاذب پیلوت میباشد فقط با این شرط که اولاً هیچ گونه فضای خالی بیین بلوکه های عایق ایجاد نشود ثانیا در پیشانی (فاصله بین سقف کاذب و سقف سازه ای ) عایق حرارتی اجرا شود و ثالثا هیچ گونه سوراخی برای نصب روشنایی برروی عایق حرارتی انجام نشود

مزایای این روش :

1- به سرعت و باکمترین هزینه اجرا میشود ونیاز به ابزار و تخصص خاصی ندارد
2- با ایجاد منطقه گرم از یخ زدن اب داخل لوله های ابرسانی ،اتش نشانی و سیفونهای فا ضلاب جلوگیری می کند
3- به عنوان عایق صوت از شدت صداهای منتقل شده می کاهد
4- در صورت استفاده ازعایق مناسب می تواند به عنوان ضد حریق در محافظت پلها و تیر های اصلی موثر باشد
5-0درانواع روشهای نصب سقف کاذب قابل اجرا میباشد

الزامات:

در روش فوق نباید از عایقهای پلی مری (پلی استارین) استفاده کرد

اجرای #عایق بندی روی سقف کاذب (تایل گچی)پیلوت با پشم شیشه تخته ای

اجرای عایق بندی روی سقف کاذب (تایل گچی)پیلوت با پشم شیشه تخته ای

2aa969e3-c616-482a-8886-572b071889a3

اجرای عایق کاری سقف کاذب پیلوت قبل از اجرای رابیتس وگچ نهایی

شما عزیزان می توانید جهت هرگونه سوال و مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید!