عایق کاری دیوار خارجی از بیرون دیوار

عایق کاری دیوار خارجی

عایق کاری از خارج

این روش بالاترین راندمان اثربخشی را درمیان سایر روش های عایق بندی حرارتی دارد. زیرا نتنها در آن اجرای عایق حرارتی به صورت پیوسته و بدون فاصله انجام میپذید بلکه وجود پلهای حرارتی در آن به حداقل میرسد.

به دلیل استفاده از اثر اینرسی حرارتی دیوار برای ساختمان هایی با کاربری دائم مانند منازل مسکونی و بیمارستانها و… روش مناسبی است.
از آنجایی که این روش عایق بندی حرارتی ارتباط مستقیمی به نمای ساختمان دارد لذا ،در نظرگرفتن مسائلی همچون اثر بارش های جوی ، تابش آفتاب ، اثر نیروی جاذبه ،انبساط و انقباض و رطوبت ناشی از دما، زلزله، حریق و تحمل ضربه ،توام با حفظ زیبایی نما ضروری است.
لذا ،استفاده از دستورالعملهای اجرایی می تواند دارای اهمیت ویژه ای باشد.
اجرای همزمان عایق کاری حرارتی و نمای ساختمان E.T.I.C.S و P.I.Fاز جمله روشهای متداول در ایران و اروپا می باشد.
در روش P.I.F پس از نصب عایق حرارتی از اتصالات مکانیکی تقویت شده و مصالح متداول در ایران برای این منظور استفاده میشود.
در روش E.T.I.C.S پس از نصب عایق حرارتی با استفاده از مصالح مخصوص و سبک وتا حدودی منعطف این کار صورت می پذیرد
برای اطلاعات بیشتر میتوانید به کتاب سامانه های مرکب عایق حرارتی بیرونی (ETICS) نوشته دکتر سهراب ویسه و ناهید خدابنده مراجعه فرمائید.

IMG_0370

اجرای همزمان نما خارجی و عایق بندی حرارتی

روش E.T.I.C.S

عایق کاری حرارتی از بیرون ساختمان

اجرای عایق بندی حرارتی با فاصله هوایی از نما (نمای کامپوزیت- سنگ)

عایق کاری حرارتی از بیرون ساختمان

7ecbba3a-ce54-4ab2-9d24-8d0ad7d225ed
7ecbba3a-ce54-4ab2-9d24-8d0ad7d225ed

زیر سازی جهت اجرای نمای سنگ بعد از اجرای عایق کاری حرارتی و صوتی

a-0082-4d2f-99f2-fee45f6a66ff
a-0082-4d2f-99f2-fee45f6a66ff

اجرای فوم پلی یورتان پاششی بدون لایه محافظ از جنس مصالح ساختمانی

علاوه بر تخریب سریع عایق حرارتی موجب آلودگی محیط زیست و احتمال بروز حریق می گردد

 

ad48df25-5246-4222-ab72-bbc1aab9a2a6
ad48df25-5246-4222-ab72-bbc1aab9a2a6

عایق کاری حرارتی ساختمان های اداری پدیده شاندیز
با استفاده از پشم شیشه تخته ای باابعاد بزرگ
زیر نمای کامپوزیت آلومینیوم

عایق کاری حرارتی در زیر نمای سرامیک خشک

پروژه عظیم ایران مال( تهران)

سیستم سوپر پنل

روش نوین عایق بندی حرارتی ساختمان از خارج
به همراه اجرای نمای خشک سرامیکی

الگوی اجرای عایق کاری صوتی و حرارتی از خارج ساختمان به روش P. I. F