Home 2

شرکت بهران انرژی در سال 1387 و با انجام تغییرات اساسی در شرکت اطلس پایا شرق و با پشتوانه سال ها تجربه در انجام پروژه های متعدد و با هدف ترویج و گسترش روش های بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی و بکارگیری انرژی های جایگزین و ایجاد آسایش در ساختمان منطبق با اساسنامه جدید خود و به منظور حفظ و سیانت از ذخایر ملی نفت و گاز کشور و رساندن آن به نسل های آینده، کمک به کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد رفاه و آسایش صوتی و حرارتی در محیط ساختمان و در نهایت کمک به کاهش هزینه های انرژی خانوار تاسیس گردید.

این شرکت با توجه به ماهیت علمی و اجرایی خود پس از بررسی مصالح و راه کارهای اجرایی متعاف و موجود در بازار ایران و شناسایی بهترین مصالح متناسب با نوع کاربری و روش های اجرایی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف در فنی و حرفه ای و سازمان نظام مهندسی و دانشگاه و ادارات دولتی مرتبط نموده و توانسته خود را به عنوان پیشرو در این صنعت معرفی کند.

عایق کاری صوتی
هیت تریس
عایق سقف نهایی
عایق حرارتی سقف پیلوت
عایق حرارتی سقف پشت بام
عایق حرارتی داخل ساختمان
عایق حرارتی از بیرون
عایق صوتی کف شناور
عایق صوتی دستگاه ها
عایق کاری صوتی و حرارتی دیوار داخلی - بهران انرژی
عایق کاری صوتی و حرارتی دیوار داخلی - بهران انرژی
تراگسیل دیوار مشترک
کتابخانه پرونده‌های چندرسانه‌ای ‹ شرکت بهران انرژی — وردپرس.htm
کتابخانه پرونده‌های چندرسانه‌ای ‹ شرکت بهران انرژی — وردپرس.htm
عایق سقف سوله
فروش ایزوگام ساده و فویل دار پشم شیشه ایران در مشهد - شرکت بهران انرژی
فروش ایزوگام ساده و فویل دار پشم شیشه ایران در مشهد - شرکت بهران انرژی
عایق رطوبتی (ایزوگام)
12+
18

کارشناس متخصص

– اطلاعات بیشتر

20

جایزه دریافتی

– اطلاعات بیشتر

به دنبال خدمات عایق حرارتی و صوتی هستید؟

ما در اینجا برای کمک به شما برای ساختن خانه یا هر نوسازی خانه هستیم

نوشته ها

اخبار، مقالات و جزوات آموزشی

پیوستن به

خبرنامه

هر هفته با بهترین مقالات در حوزه انواع عایق های حرارتی و صوتی با ما همراه باشید!

تقدیرنامه ها و افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی

گواهینامه ها

گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی

حضور در همایش ها

گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی

دوره های برگزار شده

گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی
گواهینامه ها و افتخارات شرکت مهندسی بهران انرژی