در این پروژه دیوار داخلی اتاق عایق کاری حرارتی شده و سطح عایق شده با کناف پوشیده شده که به راحتی قابل رنگ آمیزی و اجرای کاغذ دیواری می باشد.