روشی نوین در عایق کاری ساختمان

روش PIF، روشی نوین در عایق کاری حرارتی ساختمان

روش PIF، روشی نوین در عایق کاری حرارتی ساختمان انتخاب روش عایق کاری با توجه به نوع عایق، محل نصب و هزینه پیش بینی شده متفاوت است. PIF عنوان روشی نوین در اجراء عایق بندی ساختمان بوده که متناسب با مصالح بنایی داخل کشور می باشد. استحکام، هزینه پایین، سرعت و سهولت اجرا سبب شده است که این روش برای ... ادامه مطلب