عایق پلی یورتان پاششی

عایق پلی یورتان چیست ؟

عایق پلی یورتان چیست ؟

عایق پلی یورتان چیست؟ این عایق پلیمری از ایزوسیانات و ترکیبهای هیدروژن دار است که بسیار سبک می باشد. هدایت حرارتی این عایق نسبت به عایق های دیگر بسیار کمتر است . به عبارتی این عایق عمل مویرگی ندارد ورطوبت طبیعی در ساختمان ها منجر به افزایش هدایت حرارتی آن نمی شود. این امر باعث می شود که هدر رفت ... ادامه مطلب